Program for 2022

 

gammelt program kan findes her
2023
   
  Aflyst Tirsdag den 04. januar 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Aflyst     Torsdag den 13. januar 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 
Torsdag den 20. januar 2022.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.

   

Onsdag den 26. januar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tirsdag den 01. februar 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Onsdag den 09. februar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Onsdag den 23. februar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
   
Tirsdag den 01. marts 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Onsdag den 09. marts 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 
Torsdag den 10. marts 2022.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.
   

Torsdag den 17. marts 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Onsdag den 23. marts 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
    
 
Tirsdag den 05. april 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Onsdag den 06. april 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
    
 
Tirsdag den 03. maj 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
  .  
    
 
Tirsdag den 07. juni 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
  .  
    
 
TilføjWorkshop til kalender 20-08-2022 13:00 20-08-2022 16:00 Europe/Copenhagen Sommerudflugt Sommerudflugt til Abildå Abildå Brunkulsleje 420
Lørdag den 20. august 2022.
Sommerudflugt til Abildå Brunkulsleje.
Vi tager en tur til brunkulslejet og se hvordan de arbejdede dengang. Gratis for medlemmer.
Se Eigil Lundsgaard's video fra udflugten.
  .  

TilføjWorkshop til kalender 06-09-2022 14:00 06-09-2022 16:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Tirsdag den 06. september 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Gotisk til kalender 14-09-2022 09:00 14-09-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 14. september 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tilføj Workshop til kalender 15-09-2022 19:00 15-09-2022 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 15. september 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Foredrag til kalender 22-09-2022 19:00 22-09-2022 21:30 Europe/Copenhagen Foredrag Foredrag med Ole Tang Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Torsdag den 22. september 2022.
"Vestjyske originaler" - tidl. journalist, Ole Tang.
Han har i flere år rejst rundt med sine vestjyske fortællinger, om bl.a. originaler og andet godtfolk, som han har mødt i sit virke i det midt- og vestjyske.

19:00-21:30  i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing.
   

Tilføj Gotisk til kalender 28-09-2022 09:00 28-09-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 28. september 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tilføj Kom igang til kalender 28-09-2022 09:00 28-09-2022 11:30 Europe/Copenhagen Kom i gang med slægtsforskning Kom i gang med slægtsforskning Thyholm Bibliotek 420
Onsdag den 28. september 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Thyholm Bibliotek.
   

Tilføj Foredrag til kalender 29-09-2022 19:00 29-09-2022 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag - Henning Frandsen Deporteret til Sprogø og Livø Holstebro Museum 420
Torsdag den 29. september 2022.
"Deporteret til Sprogø og Livø" - Historiker, foredragsholder, journalist, Henning Frandsen, Aarup.
Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på Sprogø.
Christian Keller fra De Kellerske Anstalter anså de to institutioner som et humant fremskridt i behandlingen af utilpassede åndssvage. En opfattelse som havde klangbund i samtiden.
Øanstalterne sættes ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  

TilføjWorkshop til kalender 04-10-2022 14:00 04-10-2022 16:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Tirsdag den 04. oktober 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
Tilføj Kom igang til kalender 12-10-2022 09:00 12-10-2022 11:30 Europe/Copenhagen Kom i gang medslægtsforskning Kom i gang med slægtsforskning Struer Bibliotek 420
Onsdag den 12. oktober 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Struer Bibliotek.
   

Tilføj Gotisk til kalender 12-10-2022 09:00 12-10-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 12. oktober 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tilføj Workshop til kalender 13-10-2022 19:00 13-10-2022 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 13. oktober 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Gotisk til kalender 26-10-2022 09:00 26-10-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 26. oktober 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tilføj Foredrag til kalender 27-10-2022 19:00 27-10-2022 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag - Peter Olsen Afskrevne kilder og indtastningsprojekter Holstebro Museum 420
Torsdag den 27. oktober 2022
"Afskrevne kilder og indtastningsprojekter" - Foredrag med Peter Olsen.
Som slægtsforsker skal ofte søge bredt over sogne og tid, når man forsøger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor vi ikke kender fødesogn. Har kan afskrevne kilder være en stor hjælp. Peter Olsen viser med eksempler, hvordan han har benyttet afskrevne kilder til at finde fjerne slægtningen – både i tid og sted. Der vises også eksempler på indtastningsprojekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder søgbare.

19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  

TilføjWorkshop til kalender 01-11-2022 14:00 01-11-2022 16:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Tirsdag den 01. november 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Gotisk til kalender 09-11-2022 09:00 09-11-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 09. november 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Tilføj Foredrag til kalender 10-11-2022 19:00 10-11-2022 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag Foredrag med Anette Hallev Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Torsdag den 10. november 2022.
"Når dørene åbnes - sporløse slægtninge" - Foredrag med Anette Hallev.
Få indsigt i eftersøgningstjenesten "Genforening''s verden udi eftersøgninger af mennesker. Hør Anette Hallev, eftersøgningsekspert siden år 2000 og stifter af "Eftersøgningstjenesten Genforening" fortælle om søgen i støvede kirkebøger og arkiver, hemmelige børn fra fortiden, måske endda arvinger, pludselig opdagede adoptioner og nulevende eftersøgte, som bliver kontaktet og får et vendepunkt i livet på et splitsekund. - Heldigvis oftest af de gode.
Vi kommer også omkring nutidige udfordringer, etik og fremtid, ikke mindst DNA.

19:00-21:00  i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing.
   

Tilføj Workshop til kalender 17-11-2022 19:00 17-11-2022 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 17. november 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Gotisk til kalender 23-11-2022 09:00 23-11-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 23. november 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
Tilføj Kom igang til kalender 23-11-2022 09:00 23-11-2022 11:30 Europe/Copenhagen Kom i gang medslægtsforskning Kom i gang med slægtsforskning Lemvig Bibliotek 420
Onsdag den 23. november 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Lemvig Bibliotek.
   

Tilføj Foredrag til kalender 24-11-2022 19:00 24-11-2022 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag - Svend-Erik Christiansen Faderskab og skilsmisse Holstebro Museum 420
Torsdag den 24. november 2022.

"Faderskab og skilsmisse" - Foredrag ved cand. phil. Svend-Erik Christiansen,

Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i anden del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.
19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  

TilføjWorkshop til kalender 06-12-2022 14:00 06-12-2022 16:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern Medborgerhus 420
Tirsdag den 06. december 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Gotisk til kalender 07-12-2022 09:00 07-12-2022 11:30 Europe/Copenhagen Gotisk Gotisk Holstebro Aktivitetscenter 420
Onsdag den 07. december 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
  .  

Tilføj Workshop til kalender 03-01-2023 14:00 03-01-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 03. januar 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Workshop til kalender 12-01-2023 19:00 12-01-2023 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 12. januar 2023.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Generalforsamling til kalender 31-01-2023 19:00 31-01-2023 21:00 Europe/Copenhagen Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Holstebro Museum 420
Tirsdag den 31. januar 2023.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød.
Holstebro Museum.
Oplysning om foredrag senere.
 .  

Tilføj Workshop til kalender 07-02-2023 14:00 07-02-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 07. februar 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Workshop til kalender 09-02-2023 19:00 09-02-2023 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 09. februar 2023.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Foredrag til kalender 14-02-2023 19:00 14-02-2023 21:00 Europe/Copenhagen  Foredrag SallData Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 14. februar 2023.
"SallData" - Lars J. Helbo
I foredraget vil Lars fortælle om baggrunden for hjemmesiden, vise hvilke muligheder den indeholder og hvordan man som slægtsforsker udnytter dette.
Siden indeholder utallige værktøjer til brug for en slægtsforsker.

19:00-21:00  i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing.

   

Tilføj Foredrag til kalender 28-02-2023 19:00 28-02-2023 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag - Bodil Grove Introduktion til FamilySearch Holstebro Museum 420
Tirsdag den 28. februar 2023.
"Introduktion til FamilySearch" - Bodil Grove Christensen
Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogrammer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. 
19:00-21:00 på Holstebro Museum.

 .  

Tilføj Workshop til kalender 07-03-2023 14:00 07-03-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 07. marts 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Workshop til kalender 16-03-2023 19:00 16-03-2023 21:00 Europe/Copenhagen Workshop Workshop Holstebro Aktivitetscenter 420
Torsdag den 16. marts 2023.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Foredrag til kalender 28-03-2023 19:00 28-03-2023 21:00 Europe/Copenhagen Foredrag Foredrag Holstebro Museum 420
Tirsdag den 28. marts 2023.
Foredrag  på Holstebro Museum herom senere

 .  

Tilføj Foredrag til kalender 20-04-2023 19:00 20-04-2023 21:00 Europe/Copenhagen  Foredrag Foredrag Holstebro Bibliotek 420
Torsdag den 20. april 2023.
Foredrag  på Holstebro Bibliotek herom senere
   

Tilføj Workshop til kalender 02-05-2023 14:00 02-05-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 02. maj 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
  .  

Tilføj Workshop til kalender 02-05-2023 14:00 02-05-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 02. maj 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Tilføj Workshop til kalender 06-06-2023 14:00 06-06-2023 16:00 Europe/Copenhagen  Workshop Workshop Ringkøbing-Skjern 420
Tirsdag den 06. juni 2023.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
   
  Alle foredrag i Holstebro finder sted torsdage kl. 19:00 på Holstebro Museum.
Alle er velkomne, entré gratis for medlemmer - gæster betaler 50 kr. pr. foredrag (par 75 kr.) Kaffe/the/brød medbringes. Møderne arrangeres i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet.

Alle studiegrupper i Gotisk finder sted onsdage kl. 09:00 på Aktivitetscenter i Danmarksgade
Alle er velkomne, "husleje" 20 kr. pr. gang. Kaffe/the/brød kan købes.

Alle Workshop i Holstebro finder sted på Aktivitetscenter i Danmarksgade
Alle er velkomne, "husleje" 20 kr. pr. gang. Kaffe/the/brød kan købes.

Alle foredrag i Ringkøbing finder sted torsdage kl. 19:00  i Medborgerhuset, Herningvej 7A i Ringkøbing
Alle er velkomne, entré gratis for medlemmer - gæster betaler 50 kr. pr. foredrag (par 75 kr.) Kaffe/the/brød kan købes. Møderne arrangeres i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet.

Alle Workshop i Ringkøbing finder sted tirsdage kl. 14:00 i Medborgerhuset, Herningvej 7A i Ringkøbing
Alle er velkomne, "lokaleleje" 20 kr. pr. gang. Kaffe/the & småkage 15 kr.

Medbring evt. egen pc eller data på USB-stik, hvis du vil vise noget.

   

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening © 2008

www.nordvestjysk-slaegt.dk