Program for 2013

 

Torsdag den 17. januar 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale K  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

Torsdag den 31. januar 2013.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag af ca. 1 times varighed

"Modstandsbevægelsen og Holstebro under besættelsen". - arkivmedarbejder Michael Christensen, Holstebro Museum.

Michael Christensen havde ansvaret for museets udstilling ”Da Maren blev elektrisk” om Rock i Holstebro og arbejder nu på udgivelse af en bog om Holstebro under Besættelsen, som bliver udgivet af museet.

Lørdag den 2. februar 2013.

Brothers Keeper Workshop

Der afholdes BK-workshop Lørdag den 2. februar på Dejbjerglund Efterskole fra kl. 10 til ca. 16. Der er et hold for begyndere og et hold for fortsættere. Bestyrelsens medlemmer er instruktører. Der medbringes egen bærbar PC. Kursusgebyr kr. 200 incl. fortæring. Tilmelding: til Hans Toudal på mail ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller telefon 9742 3140.

Torsdag den 14. februar 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale D  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
Torsdag den 28. februar 2013.

"Fødselshjælp på land og i by i 1700-tallet" - Historiker Helen Cliff.

Helen Cliff vil fortælle om hvilke skriftlige dokumentationer fra jordemødrenes virksomhed kan vi finde i arkiverne?

Torsdag den 7. marts 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
 

Torsdag den 21. marts 2013.

"Kriminelle aner" - Forfatter og slægtsforsker Ulrich Alster Klug.

Ulrich Alster Klug vil fortælle om Kriminelle aner: Hvordan får man færten af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver foredragsholderen nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.

  Sommerpause
   


Torsdag den 12. september 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

   
 

om Jørgen Mikkelsen

Torsdag den 26. september 2013.

Medicinalindberetninger"- Arkivar, seniorforsker, ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet.

Jørgen Mikkelsen vil fortælle om medicinalindberetningerne. Disse årsberetninger fra embedslæger og praktiserende læger giver et detaljeret overblik over sygdomsbilledet i alle dele af landet. Desuden vil vi høre om vaccinationsprotokoller, dødsattester, patientjournaler og jordemoderprotokoller.

   
 
Torsdag den 17. oktober 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

   
  Torsdag den 31. oktober 2013.

"Kendte og mindre kendte kilder til slægtsforskning i Thy og på Mors" - Slægtsforsker Niels Vestergaard Poulsen, Nykøbing Mors.

Niels Vestergaard Poulsen har som amatør dyrket slægtsforskning i mange år. Interessen bredte sig til lokalhistorie og omfatter i dag hele det gamle Thisted Amt. Han har transkriberet og afskrevet addskillige kilder fra egnen og lagt dem på nettet. Se f.eks www.thistedmuseum.dk/Djørup/index.htm

   
  
Torsdag den 14. november 2013.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

   
 

om Erland Porsmose

Torsdag den 28. november 2013.

"Landsbyernes udvikling" - Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer.

Erland Porsmose vil fortælle om Landsbyernes udvikling, en guldgrube som kilde til slægtsforskning.

   
  Program for 2014
   
 
Torsdag den 16. januar 2014.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

   
  Torsdag den 30. januar 2014.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag af ca. 1 times varighed ved Museumsinspektør Dr. phil. Esben Graugaard, Holstebro Museum der vil fortælle om Færch-slægten i Holstebro. En spændende slægts- og tobakshistorie.

   
  
Torsdag den 13. februar 2014.

Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.

   
 

om Bente Jensen

 

Torsdag den 27. februar 2014.

"Fotos som kilde" - Arkivar, cand.mag. Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv.

Hvordan kan man bruge fotos i slægtsforskningen? Hvordan fortolker vi gamle fotos? Hvordan opbevarer vi dem? Bente Jensen har ansvaret for arkivets formidling og kommunikation og modtog i 2010 den store "nordiske kulturarvs-pædagogisk pris" for sin indsats for formidling af arkivernes samlinger.
   
   hent folder her Udsat Der afholdes BK-workshop på Dejbjerglund Efterskole fra kl. 10 til ca. 16. Der er et hold for begyndere og et hold for fortsættere. Bestyrelsens medlemmer er instruktører. Der medbringes egen bærbar PC. Kursusgebyr kr. 200 incl. fortæring. Tilmelding: til Hans Toudal på mail ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller telefon 9742 3140.
   
  
Torsdag den 13. marts 2014.

Klubaften. "Hvor lå forfædrenes ejendomme?" - Jørgen Christensen, Skjern vil fortælle om matrikler samt hvordan man med programmer på nettet kan se hvordan arealet ser ud nu. Medbring selv pc da der skal arbejdes med egne data. Find også gerne informationer om forfædre i perioden 1800 - 1850.

BEMÆRK! - Denne klubaften foregår på Holstebro Museum

   
    Torsdag den 20. marts 2014.
Introduktionsaften til Legacy på Holstebro Museum.
   
 

bøger af Lars N. Henningsen

 

Torsdag den 27. marts 2014.
"Slægtshistorie i Sønderjylland" - dr.phil. og forhv. arkiv- og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg og tidligere arkivar ved Landsarkivet i Aabenraa Lars N. Henningsen.

Kilderne er anderledes end nord for Kongeåen, sproget er anderledes, og man skal rejse mere rundt for at finde oplysningerne. Det skyldes en helt anden historie og forvaltning end i kongeriget. Foredraget opridser baggrunden for de mange forskelle og gennemgår de mest almindelige kilder og deres særheder.

   
  Sommer pause
   
  
Torsdag den 11. september 2014.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 

Historiecenter Dybøl


Erindringsmedalje ansøgning 1876 

Torsdag den 25. september 2014.
"Efter Dybøl 1864" - forsker & forfatter Magne Lund.
Et foredrag om faldne og sårede soldater, tilværelsen efter krigen samt forsørgelse af krigsenker og børn.
Magne Lund vil også have eksempler fra Ringkøbing Amt.
Magne Lund arbejder sammen med Historiecenter Dybøl.
   
  
Torsdag den 16. oktober 2014.
Klubaften på Holstebro Museum nbsp; Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi arbejder med Legacy
   
  Slide Norge 1814

bøger af Michael Bregnsbo 

Torsdag den 30. oktober 2014.
"Det danske imperium i opløsning, 1814 og adskillelsen fra Norge" - Lektor Ph.d. ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.

Torsdag den 13. november 2014.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Tirsdag den 18. november 2014.
"Forfædres ejendom fra 1920 og før" - slægtsforsker Anton Blåbjerg, Viborg.
Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerg Efterskole.
   
 

bøger af Jørn Buch 


Torsdag den 27. november 2014.
"Dybøl og Als 1864 - baggrund og forløb" - Lektor Jørn Buch, Haderslev.
Krigen havde sin rod i de nationale modsætninger i hertugdømmerne og monarkiets forfatningsproblemer.
   

Bestyrelsen ønsker
 alle en glædelig jul
 samt et godt nytår

   
  Program for 2015
   
 
Torsdag den 15. januar 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Torsdag den 29. januar 2015.
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag ved Museumsinspektør, arkæolog Helle Henningsen, Holstebro Museum om Nørre Vosborg i Middelalderen.
   
  
Torsdag den 12. februar 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 

 bøger af Kathrine Tobiasen

Torsdag den 26. februar 2015.
"Hvordan laver man en slægtsbog?" - Bibliotekar, Bestyrelsesmedlem og redaktør i DIS-Danmark Kathrine Tobiasen, Randers.
Hvis vi vil ud over rampen med vor slægtsforskning, må vi formidle den,  så den bliver spændende at læse. Kathrine er forfatter til bogen "At skrive slægtshistorie".
   
  
Torsdag den 12. marts 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Torsdag den 26. marts 2015.
"Internettets muligheder i slægtsforskningen" - Cand.phil. Svend Erik Christiansen, Aarhus.
Om slægtspræsentationer, slægtsbøger, personbaser, affotograferede kilder, kort m.v.
   
   bøger af Erik Kann >Torsdag den 16. april 2015.
"Lægdsruller" - seniorkonsulent v/Kennedy Centret Erik Kann.
Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole.
Kl. 19:00 - Pris for alle 70,- kr. dækker leje af lokale samt kaffebord.
hent pressemeddelelse
   
  Sommer pause
   
  
Torsdag den 17. september 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 
  Torsdag den 24. september 2015.

"Rakkere og Natmandsfolk - fortællingen om udstødte mennesker" -

Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing - Museumsinspektør ved Ringkøbing Skjern museer

"Tatere, kjæltringer eller skøjere - et ukært barn har mange navne. I perioden fra 1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker som udførte uærlige opgaver såsom fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere blev marginaliseret og udstødt af samfundet. Per Lunde Lauridsen er opvokset i sognet Dejbjerg, som blev omtalt som hjertelandet for rakkere og natmandsfolk. Som historiker forsker han i emnet og fortæller gerne om denne fascinerende og afskyvækkende del af danmarkshistorien".

   
  
Torsdag den 15. oktoberber 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
    Torsdag den 29. oktober 2015.

"Varulvene – Hitlers terrornetværk i Danmark" -  Frederik Strand, København - cand.mag., ph.d. i politihistorie, museumsleder ved Politimuseet

"Varulve! Det lyder umiddelbart som noget fra en dårlig B-film for unge og mere barnlige sjæle. Omkring 1945 dækkede ordet imidlertid over et netværk, hvis metier var blodig alvor. Netværket bestod af sovende terror-celler, der mange steder i Europa var klar til at blive aktiveret og slå til, når – og hvis – Det Tredje Rige gik under. Målet var – med Hitlers egne ord – at alt skulle gå under i terror! Medlemmerne af netværket havde fået en særlig våbentræning og ny identitet, hvorpå de var blevet sluset ind i samfundet, klar til at gå i aktion. Netværket var ikke kun repræsenteret i de krigshærgede lande i Øst-, Syd- og Mellemeuropa, men også i Danmark. Her var der oprettet celler, der stod klar til at blive aktiveret. Under jorden – eller nærmere i det danske samfund – levede der folk under hemmelig identitet, som var klar til at lade maskerne falde og skabe død og ødelæggelse.

Vores viden om det hemmelige netværk i Danmark har imidlertid indtil nu været meget begrænset. De fleste danskere har formentlig aldrig tidligere hørt noget om varulvene. Hvem var de? Hvordan var de organiseret? Hvor havde de fået træning? Hvordan blev medlemmernes hemmelige identiteter skabt – og blev hele netværket nogensinde afdækket?

Kom med og få svar på nogle af disse spørgsmål når museumsleder og historiker, Frederik Strand, fortæller om Hitlers varulve – det til dato mest omfattende terrornetværk i Danmark".

   
  
Onsdag den 11. november 2015.

"Sprogø. Farlige kvinders ø" - Flemming Rishøj, Esbjerg - Præst og foredragsholder

"Engang et ”naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under åndssvageforsorgen, som det dengang hed. Kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvede og dermed til fare for samfundet. Foredraget belyser tiden gennem tale og powerpoint et stykke spændende Danmarkshistorie".

Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding 

 
  
Torsdag den 12. november 2015.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 
  Torsdag den 26. november 2015.

"Skifteafholdelse og arveregler" -  Anton Blaabjerg, Viborg - Slægtsforsker / Geneaolog


"Hvem afholdt skifte efter hvem? Hvornår arvede sønner og døtre lige meget? Påfaldende mange skifter giver ikke overskud, er der en forklaring på det? - Og andre problemstillinger ved studiet af skifter".

   
  Program for 2016
   
  
Torsdag den 14. januar 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 Susanne Bang Nielsen  Indkaldelse til generalforsamling Torsdag den 28. januar 2016.
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag om "Tragedien i Tvis for omkring 100 år siden" ved Susanne Bang Nielsen, Idom.
Foredraget vil bl.a. indeholde information om hvor og hvordan man har fundet materiale om den trakiske hændelse.

   
  
Torsdag den 11. februar 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
 
  Torsdag den 25. februar 2016.

"Den Store Pest" -  Mette Gundel, Køge - magister


"Pesten eller Sortedøden, ramte Europa med voldsom kraft i midten af 1300-tallet, og spredte chock, panik og ulykke. Man anslår, at ca, 1/3 af Europas befolkning døde, og de samtidige øjenvidneberetninger er gruopvækkende. Men eftervirkningerne af pesten var ikke entydigt negativ; af ulykkernes fødtes også forbedringer. I foredraget ser vi nærmere på pestens betydning for det middelalderlige menneske og for samfundet, men også på hvilke konsekvenser den fik i eftertiden – herunder hvorfor det er pestens skyld, at foredragsholderen har diabetes og hjerteproblemer"!

   
  Onsdag den 9. marts 2016.

"Formidling af din slægtsforskning"  -  Gitte Christensen, Hvidovre - Bibliotekar

"Du har slægtsforsket i et stykke tid, og nu vil du gerne præsentere noget for din familie. Få inspiration til, hvordan du kan gøre dit materiale mere vedkommende for andre.

Du vil høre om forskellige måder at præsentere din slægtsforskning på. Der kommer flere forslag til, hvordan det kan gøres både i papirform og elektronisk form".

Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding 

   
  
Torsdag den 17. marts 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
    Torsdag den 31. marts 2016.

"Den kultiverede og kultiverende skov" -  Mette Lund Andersen, Lemvig - Museumsleder, Lemvig Museum

"Indtil 1870'erne lå den store Klosterhede temmelig øde hen. Med statens opkøb i 1880'erne blev Klosterheden Plantage arbejdsplads og levested for en større gruppe mennesker: skovrider og skovfogeder, skovløbere og hegnsmænd. Desuden var der tilknyttet en stor gruppe plantere og sidenhen skovarbejdere. Statens primære interesse var at kultivere heden og gøre den nyttig i økonomisk forstand. De statsansatte skovfolk forvaltede en produktionsskov, og deres fornemste opgave var at sikre en profitabel drift.

I foredraget gennemgås Klosterhedens historie fra 1870'erne til i dag. Der fokuseres på motiverne bag plantagens oprettelse, arbejdet med kultiveringen af heden, samt arbejdsliv og dagligliv for de ansatte i skoven før og nu. I anden halvdel af foredraget uddybes det hvordan Klosterheden også i flere perioder har været rammen om aktiveringsprojekter, som havde til formål at kultivere deltagerne, dvs. gennem arbejdet i plantagen give dem både færdigheder, arbejdsglæde og en højere arbejdsmoral".

   
  Torsdag den 14. april 2016.
Legacy for begyndere.
Kurset henvender sig til nye brugere eller brugere der ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge Legacy.
Deltagelse er gratis for alle. Medbring selv egen pc og evt. forplejning.
Kurset foregår på Holstebro Museum.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk
   
 
Torsdag den 19. maj 2016.
Legacy for øvede.
Kurset henvender sig til mere erfarne brugere som er godt igang med at bruge  Legacy.
Deltagelse er gratis for alle. Medbring selv egen pc og evt. forplejning.
Kurset foregår på Holstebro Museum.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk.
   
  Sommer pause
   
  Program efterår 2016 - forår 2017
   
  
Torsdag den 01. september 2016.
Workshop i Huset Ventura, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 07. september 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 15. september 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 21. september 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   

Torsdag den 29. september 2016.
"Kilder til kriminelle aner - om anholdelse, domfældelse og afsoning ca. 1850-1950" - v/Mette Seidelin, Phd. arkivar og forsker
Det er måske ikke et ønske-scenarie at finde kriminelle aner i familien – men det burdet det næsten være! Ofte finder man nemlig righoldige oplysninger i arkiverne om personer, der var kommet på den forkerte side af loven, og somme tider også med oplysninger om resten af den kriminelles familie.
I dette foredrag vil du møde en bred vifte af kilder til kriminelle aner i perioden ca. 1850-1950. Vi begynder fra bunden: hvad gør man, hvis man har hørt rygter i familien om, at ens ane var dømt for en forbryderisk handling? Hvordan følger man en person fra anholdelse til evt. domfældelse? Og hvordan finder man oplysninger om afsoningen, hvis vedkommende var blevet straffet? Undervejs i foredraget vil
du møde eksempler på forbrydere og deres spor i de originale kilder”.

   
  
Kursus i slægtsforskning
Se under kursus
   
  
Onsdag den 05. oktober 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 06. oktober 2016.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Torsdag den 13. oktober 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 19. oktober 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
   2016-10-27 19:00:00 2016-10-27 22:00:00 Europe/Copenhagen Vækkelser og vækst i Vestjylland - v/Per Lunde Lauridsen, museumsinspektør. I 1700-tallets stavnsbånd- og stand samfund formåede bondesønner at blive hovedrige købmand i den lille vestjyske købstad Ringkøbing. Vækkelser og familie-netværk spiller en vigtig rolle i Vestjyllands kulturhistorie. Filosoffen Søren Kirkegaards far blev en af landets rigeste med udgangspunkt i den vestjyske hosebinder-tradition. Tekstilbyen Herning opstod på heden, hvor folkemindesamleren Evald Tang Kristensen forsøgte at indsamle den gamle folkekultur, inden den moderne verden slog igennem. Museumsinspektør Per Lunde Lauridsen forsker i den vestjyske kulturhistorie. Foredraget udfordrer gængse tanker om Vestjyllands udvikling gennem den moderne historie. Holstebro Museum Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening pl@nordvestjysk-slaegt.dk Torsdag den 27. oktober 2016.
"Vækkelser og vækst i Vestjylland" -
v/Per Lunde Lauridsen, museumsinspektør.
I 1700-tallets stavnsbånd- og stand samfund formåede bondesønner at blive hovedrige købmand i den lille vestjyske købstad Ringkøbing.
Vækkelser og familie-netværk spiller en vigtig rolle i Vestjyllands kulturhistorie.
Filosoffen Søren Kirkegaards far blev en af landets rigeste med udgangspunkt i den vestjyske hosebinder-tradition.
Tekstilbyen Herning opstod på heden, hvor folkemindesamleren Evald Tang Kristensen forsøgte at indsamle den gamle folkekultur, inden den moderne verden slog igennem.
Museumsinspektør Per Lunde Lauridsen forsker i den vestjyske kulturhistorie.
Foredraget udfordrer gængse tanker om Vestjyllands udvikling gennem den moderne historie.
   
  
Onsdag den 02. november 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 03. november 2016.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Torsdag den 10. november 2016.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 16. november 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
   2016-11-16 19:00:00 2016-11-16 22:00:00 Europe/Copenhagen FamilySearch, Mormonernes søgeside - v/Bodil Grove Christensen. FamilySearch, indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden flere til. Denne aften får vi et overblik over, hvad siden indeholder, og gode tips til at få mere ud af vore søgninger. Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord. Tilmelding Dejbjerglund Efterskole Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening pl@nordvestjysk-slaegt.dk
Onsdag den 16. november 2016.

"FamilySearch, Mormonernes søgeside"  -  

v/Bodil Grove Christensen, 

FamilySearch, indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden flere til.
Denne aften får vi et overblik over, hvad siden indeholder, og gode tips til at få mere ud af vore søgninger.

Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding
   
  
2016-11-24 19:00:00 2016-11-24 22:00:00 Europe/Copenhagen Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik og af Danmarkshistorie. - v/Steen Ivan Hansen, cand. mag historiker Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik og af Danmarkshistorie. Erik Klipping udstedte den første forordning om privilegerede kroer, men først langt senere bliver systemet med landevejskroer rigtig udbygget. Kroernes historie er nøje sammenvævet med vejenes historie, med færgestedernes og ikke mindst med postvæsenets historie. Holstebro Museum Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening pl@nordvestjysk-slaegt.dk Torsdag den 24. november 2016.
"Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik og af Danmarkshistorie." -
v/Steen Ivan Hansen, cand. mag historiker.
Kroernes historie er fuld af spænding og dramatik og af Danmarkshistorie.
Erik Klipping udstedte den første forordning om privilegerede kroer, men først langt
senere bliver systemet med landevejskroer rigtig udbygget.
Kroernes historie er nøje sammenvævet med vejenes historie, med færgestedernes og ikke mindst med postvæsenets historie.   
  
Onsdag den 30. november 2016.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 01. december 2016.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 04. januar 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 05. januar 2017.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Torsdag den 12. januar 2017.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 18. januar 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 26. januar 2017.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag om Kysten fra Nissumfjord til Ferring sø fra istid til nutid. Ved Jens Erik Villadsen.
   
  
Onsdag den 01. februar 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Torsdag den 02. februar 2017.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Torsdag den 9. februar 2017.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 15. februar 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  
Onsdag den 01. marts 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
   2017-03-02 19:00:00 2017-03-02 22:00:00 Europe/Copenhagen Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelser. - v/Asbjørn Romig Thomsen Hvor findes de arkivalske bidrag, der tilsammen danner biografien eller levnedsbeskrivelsen for vore aner? Holstebro Museum Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening pl@nordvestjysk-slaegt.dk Torsdag den 02. marts 2017.
"Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelser."  
v/Asbjørn Romvig Thomsen,
Phd. arkivar og forsker.
Bidrag tiljævne folks levnedsbeskrivelse i første halvdel af 1800-tallet. Hvor findes de arkivariske bidrag, der tilsammen danner biografien eller levnedsbeskrivelsen for vore ander?.

   
  
Torsdag den 09. marts 2017.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  
Onsdag den 15. marts 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
  Bemærk NY dato og sted
Torsdag den 23. marts 2017.
Klubaften på Holstebro Museum. Jørgen Christensen kommer og fortæller om "Hvordan finder vi ud af mest muligt om en landejendom i første halvdel af 1800-tallet?"
Hvor lå ejendommen og hvor meget jord omfattede den? Hvem ejede den - og hvornår/hvorlænge? Hvordan finder vi vej til stedet i dag?
Vi skal bl.a. se på matrikkelkort, realregister, skøde/panteprotokoller og brandforsikringer. Gennemgangen vil også omfatte en kort præsentation af  en hjemmeside som er et ret nyt landkort-materiale.
   
  
Onsdag den 29. marts 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 
   
   2017-03-30 19:00:00 2017-03-30 22:00:00 Europe/Copenhagen Fæstbønder med noget på kistebunden - v/Karen Greve Straarup, Slægtsforsker / Generalog Normalt opfatter vi fæstebønder som en gruppe underkuede bønder, der ikke var særligt dygtige, måske var lidt drikfældige og som sad på træhesten en god del af tiden. Foredraget  viser en helt anden side af fæstebondens liv. Med udgangspunkt i en konkret landsby vises, at fæstebønder kunne være velhavende, føre retsager mod herremanden og i øvrigt gøre sig gældende i samfundet. Holstebro Museum Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening pl@nordvestjysk-slaegt.dk Torsdag den 30. marts 2017.
"Fæstbønder med noget på kistebunden"
v/Karen Greve Straarup, Slægtsforsker / Generalog.
Normalt opfatter vi fæstebønder som en gruppe underkuede bønder, der ikke var særligt dygtige, måske var lidt drikfældige og som sad på træhesten en god del af tiden.
Foredraget  viser en helt anden side af fæstebondens liv.
Med udgangspunkt i en konkret landsby vises, at fæstebønder kunne være velhavende, føre retsager mod herremanden og i øvrigt gøre sig gældende i samfundet.
Der fortælles også om eksempler fra andre landsbyer.
   
  Erik Kann Materiale 
Skomager
Købstadshåndværkere
Onsdag den 05. april 2017.

"Skomager, bli ved din læst"

v/seniorkonsulent v/Kennedy Centret Erik Kann. 

Skomager bliv ved din læst, eller noget om købstadshåndværkere fra før midten af 1800-tallet.

En af dine aner var håndværker i en af Danmarkes købsteder. Foredraget gennemgår de vigtigste kilder til studiet af denne gruppe af vore aner. Du hører om laugenes funktioner, om magistraternes borgerskab, om uddannelsen af lærlinge og svende. Du er med, når oldermanden kalder til mødet, du er med, når den grædende enke går til lauget for at få hjælp til dagen og vejen. Kom og bliv klogere på, hvordan de selv kan arbejde med dine håndværkere fra købstæderne.


Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding

   
  
Torsdag den 06. april 2017.
Workshop i Huset Venture, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  

Lørdag den 08. april til Mandag den 17. april 2017.
"Dit hjem - din historie."
Udstilling på Hjerl Hede om historie for hele familien.
Foreningen vil være der  14 - 16. april

Se Hjerl Hedes hjemmeside


   
  Sommer pause
   
  Program efterår 2017 - forår 2018
   
      Onsdag den 06. september 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 14. september 2017.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
   Hent detaljeret program her. Lørdag den 16. september 2017.
"Giv anerne ansigt på skrift"
v/Lotte Printz
Kurset består af oplæg, eksempler og små øvelser, der inddrager deltagerne aktivt. Der vil desuden være rig mulighed for at stille spørgsmål og for pingpong oplægsholder og deltagere imellem. Efter kurset ved du mere om:
- Hvorfor du skal holde dig læseren for øje
- Den gode historie og udvælgelse
- Hvilke elementer, der gør en god fortælling god, og som kan give anerne et ansigt
- Hvorfor det kan være nødvendigt at kradse i kronologien og løsne lidt på livrem og seler.
Samlet pris for medlemmer 200 kr. incl. forplejning.
Samlet pris for nye medlemmer 275 kr. incl. forplejning.
Tilmelding: På mail til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller telefon 26297467
Seneste frist for tilmelding er onsdag den 13. september 2017
   
      Onsdag den 20. september 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 28. september 2017.
Hjemmesiden salldata.dk som værktøj for slægtsforskere
V/Lars Jørgen Helbo.
Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder. På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge. Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.
Lars Helbo, som har lavet denne side, viser den frem og forklarer, hvordan man får mest muligt ud af det.
   
      Onsdag den 04. oktober 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 05. oktober 2017.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
Hans Toudal viser nye søgesider og nyt på SA
   
  Torsdag den 12. oktober 2017.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 18. oktober 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Tirsdag den 24. oktober 2017.

"FamilySearch, Mormonernes søgeside"  -  

v/Bodil Grove Christensen, 

FamilySearch, indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden flere til.
Denne aften får vi et overblik over, hvad siden indeholder, og gode tips til at få mere ud af vore søgninger.

BEMÆRK:

Dette foredrag er flyttet fra Holstebro Bibliotek til Mejrup Fritidscenter..
   
      Onsdag den 01. november 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
   Onsdag den 01. november 2017.
"Matrikelkort m.v." v/Jørgen Christensen, Lem.
Foredraget foregår på Lyne Friskole fra kl. 19.00-21.30.
   
  Torsdag den 02. november 2017.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Skiftevæsen v/Jørgen Christensen. Lem.
   
  Onsdag den 8 november 2017.
"Godsarkiver, skifter, fæstebreve og aftægtskontrakter"
v/Jan Pedersen, Sektionsleder på Risarkivet i København
Godsarkiver, herunder skifter, fæstebreve og aftægtskontrakter
Foredraget vil indvi os i hvorledes godsarkivernes materiale kan bruges i vor søgen efter slægtninger. Hvorledes de har været forbundne med godserne og deres daglige virke som fæstebønder. Ligeledes hvordan de har været stillet når de gik på aftægt under godserne.
Foredraget vil derudover også give os gode tip til andre kilder f.eks. Retsbetjente (dommere, politi, skifter og skøder)

Dette foredrag holdes af Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk

   
      Onsdag den 15. november 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  se billeder fra jubilæum Torsdag den 16. november 2017.
Jubilæumsarrangement i Mejrup Fritidscenter.
Hent invitation her.
   
      Onsdag den 29. november 2017.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 30. november 2017.
"Find spor af slægten på vore lokalarkiver, og arkiv.dk"
v/Jørgen Thomsen, Formand for Sammenslutningen af Danske Arkiver
Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie. I foredraget er der fokus på, hvad det er for et materiale, og hvordan man som slægtshistoriker finder ind til, som er særligt relevant i relation til ens interesser. En del af foredraget vil være helliget arkivernes fælles søgedatabase, Arkiv.dk, som blandt andet rummet over 1,7 millioner billeder og henvisninger til store dele af arkivernes øvrige samlinger.

   
  Torsdag den 07. december 2017.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing.  Skolearkiver v/Ester Bukhave, Ikast.
   
      Onsdag den 03. januar 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 04. januar 2018.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing.  Brejl's skifteuddrag på nettet v/Erik Brejl
   
      Onsdag den 17. januar 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 18. januar 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Torsdag den 25. januar 2018.

Ordinærgeneralforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag om Hjerl Hede - hjem og familie. Ved museumsinspektør Klaus Højbjerg.
Bemærk: Generalforsamling og foredrag foregår i Mejrup Fritidsenter.
   
      Onsdag den 31. januar 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 01. februar 2018.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. bl.a. Gotisk, BK samt Legacy v/Hans Toudal. m.fl.
   
  Tordag den 08. februar 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 14. februar 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 
Torsdag den 22. februar 2018.
Foredraget  er flyttet til 27. september 2018
Der er ingen foredrag 22. feb. 2018.


   
      Onsdag den 28. februar 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 01. marts 2018.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Torsdag den 08. marts 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Onsdag den 14. marts 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Erik Kann Litteraturliste

slides
Onsdag den 14 marts 2018.

"Skifter eller dødsbobehandlinger" v/Erik Kann, København.

Skifteprotokoller rummer nogle af de vigtigste oplysninger overhovedet for slægtsforskere, og materialet markerer sig ikke blot som særdeles velbevaret men også som noget af det kildemateriale, der rækker længst tilbage i tid.

Det er i skifteprotokollen regnskabet skal gøres op, ikke blot over det jordiske gods men også over børnenes fordeling på ægteskaber og sidst men ikke mindst over de eventuelle uægte børn, der kunne bruge skifteretten som afsæt for mulige økonomiske krav!

Ud fra en række praktiske eksempler vil du i foredraget få en introduktion til benyttelsen af det omfattende kildemateriale.

Du inviteres med indenfor i Rasmus’ gård, den dag skiftekommissionen gennemgår alle skabe og skuffer. Det er en helt overvældende detaljerigdom, der møder os. Vi følger også modens luner i skifterne, og finder frem til de bønder, der var mest ”fremme i skoene ” i landsbyen!


Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest tirsdag kl. 12:00


   
 Hans Peter poulsen Litteraturliste

slides
Torsdag den 22. marts 2018.
"Udvandrerne - Hvem var de og hvor blev de af?" v/Hans Peter Poulsen.
Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af?. Kan man finde deres efterkommere?


   
      Onsdag den 28. marts 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 04. april 2018.
Legacy for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Kurset henvender sig til nye brugere eller brugere der ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge Legacy.
Et udpluk af emner:
Grundlæggende installation og åbning af database. Indstillinger før programmet tages i brug. Opstart af personindtastning. Gennemgang af familieskema og registrering heri. Gennemgang af redigeringsrutiner. Gennemgang af skemaet anetavler. Gennemgang af skemaet efterslægt. Yderligere personinformationer. Behandling af alternative navne. Spørgsmål.
Medbring egen pc.

Der kræves tilmelding senest tirsdag den 03. april 2018 kl. 09.00
Kurset foregår i Mejrup Fritids- og Kulturcenter fra kl. 19.00 til ca. 22.00.
Deltagerpris kr.  75,00 incl. kaffe midt på aftenen.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   
 
Tilføj hedebønder til kalender 05-04-2018 19:00 05-04-2018 22:00 Europe/Copenhagen Hedebønder og hedeopdyrkning. Hedebønder og hedeopdyrkning" v/Steen Espersen. Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing 420
Torsdag den 05. april 2018.
"Hedebønder og hedeopdyrkning" v/Steen Espersen.
Foredraget er i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Onsdag den 11. april 2018.
Legacy for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Kurset henvender sig til nye brugere eller brugere der ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge Legacy.
Et udpluk af emner:
Grundlæggende installation og åbning af database. Indstillinger før programmet tages i brug. Opstart af personindtastning. Gennemgang af familieskema og registrering heri. Gennemgang af redigeringsrutiner. Gennemgang af skemaet anetavler. Gennemgang af skemaet efterslægt. Yderligere personinformationer. Behandling af alternative navne. Spørgsmål.
Medbring selv egen pc.

Der kræves tilmelding senest tirsdag den 10. april 2018 kl. 09.00
Kurset foregår på Dejbjerglund Efterskole fra kl. 19.00 til ca. 22.00.
Deltagerpris kr.  75,00 incl. kaffe midt på aftenen.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   
  Sommer pause
   
  Program efterår 2018 - forår 2019
   
      Onsdag den 05. september 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Udgår Torsdag den 13. september 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 19. september 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 Jens Aaberg Torsdag den 27. september 2018.
"Skilsmissehistorie fra Vedersø" v/Jens Aaberg,  Dronninglund.
En godt 100-år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse.

   
      Onsdag den 03. oktober 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 04. oktober 2018.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
  Torsdag den 11. oktober 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 17. oktober 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 25. oktober 2018.
Foredrag - program kommer senere
   
  Torsdag den 01. november 2018.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 07. november 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 
Onsdag den 14. november 2018.
"Ugifte mødre og deres børn" v/Historiker, Ph.D. Agnete B. Madsen
Foredragets udgangspunkt er min far, et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus.
Hans mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeflokken…..Det vrimler med uægte børn i min familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke.

Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest tirsdag kl. 12:00

   
  Torsdag den 15. november 2018.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 21. november 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 
Torsdag den 29. november 2018.
"Amtmandens arbejde" v/ cand.mag. Torben Albret Kristensen
Amtmændene var kongens og centraladministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de lokale sager, der skulle behandles af centraladministrationen i København.

Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.
   
      Onsdag den 05. december 2018.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Torsdag den 03. januar 2019. 
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing.  Denne aften i det nye år vil vi gerne fejre sammen med jer med lidt kransekage og lidt at drikke. Men først vil vi gerne høre de forskellige medlemmer fortælle /vise en af deres juletraditioner, julepynt og lign. - Måske rækker det langt tilbage i tiden?
   
      Onsdag den 09. januar 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
      Onsdag den 16. januar 2019.
Slægtsforskningskursus kl. 19.00 på Lyne Friskole ved Tarm.
   
  Torsdag den 17. januar 2019.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. 
   
      Mandag den 21. januar 2019.
Slægtsforskningskursus1  kl. 15.30 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
      Onsdag den 23. januar 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
      Mandag den 28. januar 2019.
Slægtsforskningskursus1  kl. 15.30 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   

Torsdag den 31. januar 2019.
Generalforsamling og Foredrag v/Ove madsen om Danmarkshistorie på sogneniveau.
   
      Onsdag den 06. februar 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
 
      Onsdag den 06. februar 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 19.00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Torsdag den 07. februar 2019.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Her skal vi igen se på lægdsruller. Jørgen Christensen vil komme med et lille oplæg, og så skal vi selv arbejde videre med de forskellige forfædre, som vi måske har problemer med at finde i disse lægdsruller.
   
  Aflyst
(vinterferie)
Torsdag den 14. februar 2019.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Mandag den 18. februar 2019.
Slægtsforskningskursus 2 kl. 19.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
      Onsdag den 20. februar 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
      Mandag den 25. februar 2019.
Slægtsforskningskursus 2 kl. 19.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
      Onsdag den 27. februar 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 15.00 på Ringkøbing Bibliotek.
   
      Onsdag den 27. februar 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 19.00 på Ringkøbing Bibliotek.
 
Torsdag den 28. februar 2019.
"Vestjyske Lokalarkivers indslag"
En håndfuld Vestjyske Lokalarkiver kommer og fortæller on deres arbejde og ikke mindst hvad vi kan finde hos dem.
   
      Mandag den 4. marts 2019.
Slægtsforskningskursus kl. 15.30-18.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
      Onsdag den 06. marts 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
      Onsdag den 06. marts 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 19.00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Torsdag den 07. marts 2019.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Vi fortsætter med at se på lægdsruller. Jørgen Christensen vil komme med et lille oplæg, og så skal vi selv arbejde videre med de forskellige forfædre, som vi måske har problemer med at finde i disse lægdsruller.
   
      Mandag den 11. marts 2019.
Slægtsforskningskursus kl. 15.30-18.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
  Torsdag den 14. marts 2019.
Klubaften på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, 1 sal. Lokale E  Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Mandag den 18. marts 2019.
Slægtsforskningskursus kl. 15.30-18.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
      Onsdag den 20. marts 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
      Onsdag den 20. marts 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 15.00 på Ringkøbing Bibliotek.
   
 
Onsdag den 20. marts 2019.
"Naver - Med håndværkerne på valsen" v/forfatter Suzi Elena Apelgren.
Forfatteren Suzi Elena Apelgren, har sammen med sin mand, journalisten Morten Bergholt, fulgt de vandrende håndværkere i næsten syv år og fået et sjældent indblik i deres normalt lukkede verden. Det har bl.a. resulteret i 14 dages ”Navercamp” på Hjerl Hede, og at Navertraditionen nu er optaget på både den danske og Nordiske liste over immateriel truet kulturarv. Den 20. oktober kom så kronen på værket, bogen ”Naver – Med håndværkerne på valsen”.


Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest tirsdag kl. 12:00

   
      Mandag den 25. marts 2019.
Slægtsforskningskursus kl. 15.30-18.00 på Alkjærskolen i Ringkøbing.
   
  Torsdag den 28. marts 2019.
"Hvorfor døde så mange småbørn i 1800-tallet?" v/forfatter Winni Østergaard.
Hvordan så man på "uægte" børn i 1800-tallet? Hvorfor døde så mange småbørn i denne periode? Winni Østergaard har fulgt Helvigs vej gennem livet fra fødsel til død, og der tegnes et broget billede af høj og lav på Helvigs vej gennem livet. I en sen alder foretager hun en rejse til Aalborg i en gangke særlig hensigt. Endelig giver forfatteren eksempler på. hvad slægtsforskere kan gøre for at "offentliggøre" deres eget materiale.
   
      Onsdag den 03. april 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café kl. 19.00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Torsdag den 04. april 2019.
Workshop i Fjordparkens Aktivitetscenter, Ringkøbing. Uformel klubaften hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. Sæsonafslutning.
   
 


Lørdag den 6. april 2019.
Brother's Keeper for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Vi tilbyder et grundlæggende kursus i brugen af slægtsforskningsprogrammet "Brother's Keeper". Programmet er helt og fuldstændig på dansk.
Kurset vil være målrettet mod nye brugere. Vi starter derfor helt fra bunden.
Kursusprogram:
Installation og opsætning. Indtastning af personer. Indtastning af kilder og noter. Tilføjelse af billeder. Rettelse af typiske fejl samt forskellige udskrifter af aner og efterkommere.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Medbring selv egen pc.

Der kræves tilmelding senest tirsdag den 2. april 2019 kl. 09.00
Kurset foregår på Dejbjerglund Efterskole fra kl. 10.00 til ca. 16.00.
Deltagerpris kr.  200,00 incl. forplejning.
Drikkevarer er for egen regning.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   
 


Lørdag den 13. april 2019.
Legacy for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Kurset henvender sig til nye brugere eller brugere der ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge Legacy.
Et udpluk af emner:
Grundlæggende installation og åbning af database. Indstillinger før programmet tages i brug. Opstart af personindtastning. Gennemgang af familieskema og registrering heri. Gennemgang og styring af kilder. Gennemgang af redigeringsrutiner. Gennemgang af skemaet anetavler. Gennemgang af skemaet efterslægt. Gennemgang af systemets muligheder for begivenheder. Yderligere personinformationer. Behandling af alternative navne. Spørgsmål.
Medbring selv egen pc.

Der kræves tilmelding senest torsdag den 11. april 2019 kl. 09.00
Kurset foregår på Holstebro Museum fra kl. 10.00 til ca. 16.00.
Deltagerpris kr.  200,00 incl. forplejning.
Drikkevarer er for egen regning.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   
  Sommer pause
   
  Program efterår 2019 - forår 2020
   
  Lørdag den 24. august 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 10.00 - 12:00 på Holstebro Bibliotek.
   
      Onsdag den 04. september 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 04. september 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Onsdag den 11. september 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Videbæk Bibliotek.
   
 Bemærk NYT sted Torsdag den 12. september 2019
"Hvor lå forfædrenes ejendomme?" v/Jørgen Christensen, Lem.
Jørgen Christensen vil vise, hvordan man ud fra forarbejdet til 1844-matriklen i mange tilfælde kan lokalisere en forfaders bopæl meget præcist, få et godt indtryk af, hvor meget jord han rådede over, tegne hans jord ind på et landkort som illustration til en slægtsbog, finde oplysninger til indstilling af sin GPS før en udflugt til stedet, etc. etc. Vi henter bl.a. oplysninger i gamle matrikelkort, realregistre og skøde/panteprotokoller.
Klubaften på Holstebro Museum.


   
      Onsdag den 18. september 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 18. september 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Skjern Bibliotek.
   
 Mødet udsættes 
til senere. Torsdag den 26. september 2019.
"Hvordan finder man rundt i sin slægt?" v/Lone Møller.
Hvordan finder man rundt i sin slægt når man ikke kender sine forældre.
Dette og andre indlæg fra medlemmerne.

   
  Tirsdag den 01. oktober 2019.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 02. oktober 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 02. oktober 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
Erik Kann

Litteraturliste

Aviser som kilde
Onsdag den 09. oktober 2019.

"Aviser som kilde til slægtsforskning" v/Erik Kann, København.

En af dine aner er afgået ved døden, en anden har måske været ude for en ulykke. Gad vide om der er blevet skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken? Måske kan jeg finde en nekrolog, måske er der ligefrem et billede?

Tilgængeliggørelsen af fuldt søgbare aviser via Mediestream har gjort det muligt at udnytte aviserne på en helt ny måde. Pludselig er selv bitte små nuancer blevet tilgængelig viden: Hvis en af dine aner har vundet 3. præmie i en honningavler konkurrence – ja så kan du finde det nu!

Foredraget lærer dig at søge i Mediestream, lærer dig hvordan du kan udnytte den digitale tjeneste Infomedia, og du får hjælp til at finde frem til, hvilke aviser, der er udkommet. Vi ser også på, om vi skal tage særlige hensyn, når vi benytter aviser som kilde til vores slægtsforskning.


Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest tirsdag kl. 12:00


   
      Onsdag den 16. oktober 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 23. oktober 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Tarm Bibliotek.
   
  Onsdag den 30. oktober 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Videbæk Bibliotek.
   
 
Torsdag den 31. oktober 2019.
"Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet" v/Cand.mag. i historie Rasmus Wichmann.
Soldaterliv i 1800-tallet Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Første del af foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Anden del af foredraget er en indføring i Landeværnets arkivalier, og hvordan de bruges i slægtsforskningsøjemed. Var en slægtning indkaldt til Landeværnet, kan der være interessante noter om tjenestetiden. Om en gårdmand fra Thy hedder det eksempelvis: ”Har en mådelig bavn.” Manden havde altså pligt til at tænde et bål, for at advare om fjendtlig landsætning

   
  Tirsdag den 05. november 2019.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 06. november 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 06. november 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Onsdag den 13. november 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Skjern Bibliotek.
   
      Onsdag den 20. november 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 20. november 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Hvide Sande Bibliotek.
   
 
Torsdag den 28. november 2019.
"Naver - Med håndværkerne på valsen" v/forfatter Suzi Elena Apelgren.
Forfatteren Suzi Elena Apelgren, har sammen med sin mand, journalisten Morten Bergholt, fulgt de vandrende håndværkere i næsten syv år og fået et sjældent indblik i deres normalt lukkede verden. Det har bl.a. resulteret i 14 dages ”Navercamp” på Hjerl Hede, og at Navertraditionen nu er optaget på både den danske og Nordiske liste over immateriel truet kulturarv. Den 20. oktober kom så kronen på værket, bogen ”Naver – Med håndværkerne på valsen”.


   
  Tirsdag den 03. december 2019.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 04. december 2019.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 04. december 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Onsdag den 11. december 2019.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 15.00 - 17:00 på Tarm Bibliotek.
   
  Tirsdag den 07. januar 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker.
   
      Onsdag den 08. januar 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 08. januar 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
      Onsdag den 22. januar 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 
Torsdag den 30. januar 2020.

Ordinærgeneralforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Vi indleder med et foredrag om Abildå Brunkuldslejer. Ved Knud Greve.

   
  Tirsdag den 04. februar 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      Tirsdag den 04. februar 2020.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer. 

Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 

   
      Onsdag den 05. februar 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 05. februar 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Onsdag den 12. februar 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Vinderup Bibliotek.
   
      Onsdag den 19. februar 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 19. februar 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på 
Ulfborg Bibliotek.
   
 


Lørdag den 22. februar 2020.
Legacy for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Kurset henvender sig til nye brugere eller brugere der ikke rigtigt er kommet i gang med at bruge Legacy.
Et udpluk af emner:
Grundlæggende installation og åbning af database. Indstillinger før programmet tages i brug. Opstart af personindtastning. Gennemgang af familieskema og registrering heri. Gennemgang og styring af kilder. Gennemgang af redigeringsrutiner. Gennemgang af skemaet anetavler. Gennemgang af skemaet efterslægt. Gennemgang af systemets muligheder for begivenheder. Yderligere personinformationer. Behandling af alternative navne. Spørgsmål.
Medbring selv egen pc.

Der kræves tilmelding senest torsdag den 19. februar 2020 kl. 09.00
Kurset foregår i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing fra kl. 10.00 til ca. 16.00.
Deltagerpris kr.  250,00 incl. forplejning.
Drikkevarer er for egen regning.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   

Aflyst

 
ingen foredrag  Torsdag den 27. februar 2020.
Livshistorien er alfa & omega. v/ konsulent Benthe Lunding.
Der er så meget livsklogskab, erfaring og begivenheder, der helt unødvendigt går tabt. Men det er slut nu. Min Livshistorie har udviklet en brugervenlig digital løsning ved navnet Min Livshistorie.
Den digitale løsning giver mulighed for at oprette og gemme dine livshistorier i billeder, lyd, video og tekst. Måske har du allerede brugt energi og tid på at finde dine forfædres historie, men din er også vigtig og værd at give videre til dine efterkommere. Min Livshistorie har et bud på hvordan dette nemt kan gøres. Skriv mens minderne er friske. Tag detaljer med. Den som ser din livshistorie vil nyde detaljer og malende beskrivelser om hvad du syntes om det du skriver. 
Én ting er helt sikkert: Der er mange historier der bare venter på at blive fortalt.
   
  Tirsdag den 03. marts 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      Onsdag den 04. marts 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
  Onsdag den 04. marts 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
      Torsdag den 05. marts 2020.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. 

Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 

   
  Erik Kann Aflyst
indtil videre.
Onsdag den 11. marts 2020.

"DNA og slægtsforskning" v/Erik Kann, København.

Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning?
På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet
til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder
i din slægtsforskning, muligheder der rækker
langt videre end ”bare” at få procenttal på din
asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse.
Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNAtest-
sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt
tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test.

Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen på Dejbjerglund Efterskole. Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern

Kl. 19:00 - Deltagerbetaling 70,- kr. indbefatter kaffebord.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest søndag den 08. marts kl. 22:00


   
     Aflyst
indtil videre.
Tirsdag den 17. marts 2020.
Workshop fra 19-21 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.
Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer. 

Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 

   
     Aflyst
indtil videre.
Onsdag den 18. marts 2020.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 Gitte Høstbo
Aflyst
indtil videre.
Torsdag den 26. marts 2020.
"Den spanske syge" v/Gitte Høstbo.
Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af en pandemi. Hvilken betydning har den spanske syge for os der lever idag. Hør historien og om nogle af de familier der blev ramt”.


   
  Aflyst
indtil efteråret.
Onsdag den 01. april 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
     Aflyst
indtil efteråret.
Torsdag den 02. april 2020.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. 

Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 

   
  Aflyst
indtil efteråret.
Tirsdag den 07. april 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Aflyst
indtil efteråret.
Onsdag den 15. april 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Vinderup Bibliotek.
   
 


Aflyst
indtil efteråret.
Lørdag den 18. april 2020.
Brother's Keeper for begyndere. MAX 15 pr. hold.
Vi tilbyder et grundlæggende kursus i brugen af slægtsforskningsprogrammet "Brother's Keeper". Programmet er helt og fuldstændig på dansk.
Kurset vil være målrettet mod nye brugere. Vi starter derfor helt fra bunden.
Kursusprogram:
Installation og opsætning. Indtastning af personer. Indtastning af kilder og noter. Tilføjelse af billeder. Rettelse af typiske fejl samt forskellige udskrifter af aner og efterkommere.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Medbring selv egen pc.

Der kræves tilmelding senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 09.00
Kurset foregår på Holstebro Museum fra kl. 10.00 til ca. 16.00.
Deltagerpris kr.  250,00 incl. forplejning.
Drikkevarer er for egen regning.
Henvendelse til ht@nordvestjysk-slaegt.dk eller på mobil 2629 7467
   
  Aflyst
indtil efteråret.
Onsdag den 22. april 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på 
Ulfborg Bibliotek.
   
     Aflyst
indtil efteråret.
Tirsdag den 28. april 2020.
Workshop fra 19-21 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer. 

Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 

   
   Aflyst
indtil efteråret.
Onsdag den 06. maj 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 19.00 - 21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
  Sommer pause
   
  Program efterår 2020 - forår 2021
   
  Tirsdag den 01. september 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Torsdag den 03. september 2020.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
  Tirsdag den 15. september 2020.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 

Tirsdag den 22. september 2020.

"DNA og slægtsforskning" v/Erik Kann, København.

Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning?
På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet
til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder
i din slægtsforskning, muligheder der rækker
langt videre end ”bare” at få procenttal på din
asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse.
Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNAtest-
sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt
tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test.

Dette foredrag holdes af Ringkøbing-Skjern afdelingen i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus kl. 14:00

Deltagerbetaling 100,- kr. indbefatter kaffe / the og kage.

Tilmelding til ht@nordvestjysk-slaegt.dk senest fredag den 18. september kl. 22:00 eller på MobilePay 57639 (virker også som tilmelding).

   
  Udsat
indtil videre
Onsdag den 23. september 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Vinderup Bibliotek.
   
  Udsat
indtil videre
Torsdag den 24. september 2020.
Debataften "Skal vi have et lokalarkiv i Holstebro - vil du være frivillig?"

Som det nok er de fleste bekendt står Lokalarkivet i Holstebro i en meget vanskelig situation.
En stor lokalhistorisk samling er en perle for lokalområdet.
Skal knap 60 års arbejde lukkes?
En arbejdsgruppe er dannet og består af foreningerne:
Holstebro Museumsforening, Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening, Sygehushistorisk Gruppe Holstebro og direktør for Holstebro Kommunes kulturhistoriske museer, Ingeborg Svennevig.
Denne arbejdsgruppe har arbejdet med forskellige scenarier, herunder også om mulighederne for frivillig indsats. Gruppen har indtil nu afholdt 3 møder. Vi er nu der, hvor vi har behov for at vide, om der er interesse/opbakning blandt medlemmer og borgere i Holstebro kommune.
Se invitation.
   
Udsat
indtil videre
Torsdag den 24. september 2020.
Medlemmer fortæller

Medlemmer fortæller om deres forskning og vi se hvad der er kommet af nyt.

På Holstebro Museum
   
   Aflyst
Torsdag den 01. oktober 2020.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
 Aflyst

Tirsdag den 06. oktober 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Aflyst    Tirsdag den 20. oktober 2020.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 Aflyst
indtil 2021

Onsdag den 28. oktober 2020
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 Udsat
indtil videre

Onsdag den 28. oktober 2020
Informationsmøde ved Danske Slægtsforskere. Mød op og hør hvad de har at fortælle. 19:00-21:00 på Holstebro Bibliotek.
   
   Udsat
indtil videre
Torsdag den 29. oktober 2020.
"Kriminelle aner" - v/slægtsforsker og forfatter Ulrich Alster Klug , Fredericia.
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retsager i slægten?
Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.
   
    Aflyst    Torsdag den 05. november 2020.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
  Aflyst 
Tirsdag den 10. november 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
    Aflyst    Tirsdag den 17. november 2020.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 Udsat
indtil videre
Onsdag den 18. november 2020.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Ulfborg Bibliotek. 
   
   Udsat
indtil videre
Torsdag den 26. november 2020.
Foredrag. Emne senere.
   
 Aflyst Tirsdag den 08. december 2020.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Aflyst Tirsdag den 05. januar 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
   Aflyst    Torsdag den 07. januar 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
  Aflyst     Tirsdag den 19. januar 2021.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 
Torsdag den 28. januar 2021.

Ordinærgeneralforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.

   
   Aflyst  Tirsdag den 02. februar 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
    Aflyst  Torsdag den 04. februar2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
    Aflyst  Torsdag den 25. februar2021.
Foredrag. Herom senere
   
     Aflyst  Tirsdag den 02. marts 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      Aflyst  Torsdag den 04. marts 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
      Aflyst  Tirsdag den 16. marts 2021.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      Aflyst  Torsdag den 25. marts 2021.
Foredrag. Herom senere
   
     Aflyst  Tirsdag den 06. april 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      Aflyst  Torsdag den 08. april 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
      Aflyst  Tirsdag den 20. april 2021.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
  . . . .  
Udsat  
Torsdag den 26. august 2021.

Udsat Ordinærgeneralforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.
  .  
      
   
      
Tirsdag den 7. september 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      
Torsdag den 9. september 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale F.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
      
Tirsdag den 21. september 2021.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale F.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      
Torsdag den 30. september 2021.
"Den spanske syge" v/Gitte Høstbo.
Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af en pandemi. Hvilken betydning har den spanske syge for os der lever idag. Hør historien og om nogle af de familier der blev ramt”.
  .  
      
Tirsdag den 5. oktober 2021.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      
Torsdag den 7. oktober 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale F.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
      
Onsdag den 13. oktober 2021.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Vinderup Bibliotek.
   
      
Tilføj Mediestream til kalender 27-10-2021 14:00 27-10-2021 16:30 Europe/Copenhagen Aviser som kilde til slægtsforskning Vi ser på hvordan vi kan søge i Mediestream, og du får hjælp til at finde frem til, hvilke aviser, der er udkommet. Holstebro Bibliotek 420
Onsdag den 27. oktober 2021.

"Aviser som kilde til slægtsforskning"

En af dine aner er afgået ved døden, en anden har måske været ude for en ulykke. Gad vide om der er blevet skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken? Måske kan jeg finde en nekrolog, måske er der ligefrem et billede?

Tilgængeliggørelsen af fuldt søgbare aviser via Mediestream har gjort det muligt at udnytte aviserne på en helt ny måde. Pludselig er selv bitte små nuancer blevet tilgængelig viden: Hvis en af dine aner har vundet 3. præmie i en honningavler konkurrence – ja så kan du finde det nu!

Vi ser på hvordan vi kan søge i Mediestream, og du får hjælp til at finde frem til, hvilke aviser, der er udkommet. Vi ser også på, om vi skal tage særlige hensyn, når vi benytter aviser som kilde til vores slægtsforskning. 14:00-16:30 på Holstebro Bibliotek.
   
         
Torsdag den 28. oktober 2021.
"Kriminelle aner" - v/slægtsforsker og forfatter Ulrich Alster Klug , Fredericia.
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retsager i slægten?
Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.
19:00-21:00 på
Holstebro Museum.
  .  
      
Tirsdag den 2. november 2021.
Workshop fra. 14:00-16:00 i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
Torsdag den 4. november 2021.
Workshop fra 14-16:30 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale F.  Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så eftermiddagen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker. 
   
      
Onsdag den 10. november 2021.
Kom i gang med slægtsforskning. Slægtsforsker café fra kl. 14.00 - 16:30 på Ulfborg Bibliotek. 
   
      
Torsdag den 11. november 2021.
Kend dine rødder.
Informationsmøde ved Danske Slægtsforskere. Mød op og hør hvad de har at fortælle. 19:00-21:00 på Holstebro Museum.

Tilmelding på siden: Kend dine rødder
   
      
Tirsdag den 16. november 2021.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale F.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
      
Onsdag den 17. november 2021.

"Aviser som kilde til slægtsforskning"

En af dine aner er afgået ved døden, en anden har måske været ude for en ulykke. Gad vide om der er blevet skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken? Måske kan jeg finde en nekrolog, måske er der ligefrem et billede?

Tilgængeliggørelsen af fuldt søgbare aviser via Mediestream har gjort det muligt at udnytte aviserne på en helt ny måde. Pludselig er selv bitte små nuancer blevet tilgængelig viden: Hvis en af dine aner har vundet 3. præmie i en honningavler konkurrence – ja så kan du finde det nu!

Vi ser på hvordan vi kan søge i Mediestream, og du får hjælp til at finde frem til, hvilke aviser, der er udkommet. Vi ser også på, om vi skal tage særlige hensyn, når vi benytter aviser som kilde til vores slægtsforskning. 19:00-21:30 på Holstebro Bibliotek.
   
      
Torsdag den 25. november 2021.
Medlemmer fortæller

Medlemmer fortæller om deres forskning og vi se hvad der er kommet af nyt.

19:00-21:00 på
Holstebro Museum.
  .  
      
  Aflyst Tirsdag den 7. december 2021.
Workshop fra 14:00-16:00 i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  . . . .  
   
  Aflyst
Tirsdag den 04. januar 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
  Aflyst     Torsdag den 13. januar 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   
 
Torsdag den 20. januar 2022.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.

   


Onsdag den 26. januar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Tirsdag den 01. februar 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 09. februar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Onsdag den 23. februar 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
   

Tirsdag den 01. marts 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 09. marts 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
 

Torsdag den 10. marts 2022.

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Oplysning om foredrag senere.
   


Torsdag den 17. marts 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 23. marts 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
    
 

Tirsdag den 05. april 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 06. april 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   
    
 

Tirsdag den 03. maj 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
    
 

Tirsdag den 07. juni 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   
    
 

Lørdag den 20. august 2022.
Sommerudflugt til Abildå Brunkulsleje.
Vi tager en tur til brunkulslejet og se hvordan de arbejdede dengang. Gratis for medlemmer.
Se Eigil Lundsgaard's video fra udflugten.
   


Tirsdag den 06. september 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 14. september 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Torsdag den 15. september 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Torsdag den 22. september 2022.
"Vestjyske originaler" - tidl. journalist, Ole Tang.
Han har i flere år rejst rundt med sine vestjyske fortællinger, om bl.a. originaler og andet godtfolk, som han har mødt i sit virke i det midt- og vestjyske.

19:00-21:30  i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing.
   


Onsdag den 28. september 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Onsdag den 28. september 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Thyholm Bibliotek.
   


Torsdag den 29. september 2022.
"Deporteret til Sprogø og Livø" - Historiker, foredragsholder, journalist, Henning Frandsen, Aarup.
Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at havne på Sprogø.
Christian Keller fra De Kellerske Anstalter anså de to institutioner som et humant fremskridt i behandlingen af utilpassede åndssvage. En opfattelse som havde klangbund i samtiden.
Øanstalterne sættes ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  


Tirsdag den 04. oktober 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   

Onsdag den 12. oktober 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Struer Bibliotek.
   


Onsdag den 12. oktober 2022.
Studiegruppe. Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Torsdag den 13. oktober 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 26. oktober 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

link til Peters hjemmeside Torsdag den 27. oktober 2022.
"Afskrevne kilder og indtastningsprojekter" - Foredrag med Peter Olsen.
Som slægtsforsker skal ofte søge bredt over sogne og tid, når man forsøger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor vi ikke kender fødesogn. Har kan afskrevne kilder være en stor hjælp. Peter Olsen viser med eksempler, hvordan han har benyttet afskrevne kilder til at finde fjerne slægtningen – både i tid og sted. Der vises også eksempler på indtastningsprojekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder søgbare.

19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  


Tirsdag den 01. november 2022.
Workshop. Vi mødes i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. og  der er som sådan ikke noget fast program, men der kan komme større eller mindre emner op, som der findes relevant for slægtsforskere. Workshop er for både nybegyndere og erfarne slægtsforskere.
I Workshop hjælper vi hinanden med de forskellige problemer der kan opstå.
Så mød bare op til en uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 09. november 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   


Torsdag den 10. november 2022.
"Når dørene åbnes - sporløse slægtninge" - Foredrag med Anette Hallev.
Få indsigt i eftersøgningstjenesten "Genforening''s verden udi eftersøgninger af mennesker. Hør Anette Hallev, eftersøgningsekspert siden år 2000 og stifter af "Eftersøgningstjenesten Genforening" fortælle om søgen i støvede kirkebøger og arkiver, hemmelige børn fra fortiden, måske endda arvinger, pludselig opdagede adoptioner og nulevende eftersøgte, som bliver kontaktet og får et vendepunkt i livet på et splitsekund. - Heldigvis oftest af de gode.
Vi kommer også omkring nutidige udfordringer, etik og fremtid, ikke mindst DNA.

19:00-21:00  i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing.
   


Torsdag den 17. november 2022.
Workshop fra 19-21:00 på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 1 sal. Lokale E.  Uformel aften hvor der udveksles erfaringer og idéer.  Vi har ikke altid noget programsat, men bruger så aftenen på det, som var vores oprindelige tanke, at vi hjælper hinanden med at komme videre fra, hvor vi hver i sær er gået i stå og tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 23. november 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
   

Onsdag den 23. november 2022.
Kom i gang med slægtsforskning. Kom og hør hvordan du kommer igang med din slægtsforskning fra kl. 14.00 - 16:30 på Lemvig Bibliotek.
   

links til foredrag om

Faderskab

skilsmisser
 
Tirsdag den 29. november 2022.

"Faderskab og skilsmisse" - Foredrag ved cand. phil. Svend-Erik Christiansen,

Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i anden del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.
19:00-21:00 på Holstebro Museum.
  .  
   


Tirsdag den 06. december 2022.
Workshop i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Ringkøbing. Uformel eftermiddag hvor der udveksles erfaringer og idéer. Vi tager det op som de fremmødte ønsker.
   


Onsdag den 07. december 2022.
Studiegruppe. 09:00-11:00 Gotisk m.v. på Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade.
  .  
   

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening © 2008

www.nordvestjysk-slaegt.dk